Gospodarka energetyczna

?Podstawą gospodarki energetycznej komórki jest energia zawarta w wiązania chemicznym. W tej formie magazynowana jest zarówno energia pochodząca z utleniania związków chemicznych jak i energia promieniowania słonecznego. Z tego magazynu z kolei komórka czerpie energię potrzebną do napędzania tych procesów, które wymieniliśmy na wstępie. Poprzez formę energii zawartej w wiązaniu chemicznym przechodzi znaczna część energii wykorzystywanej przez komórkę. Zasada magazynowania energii w formie wiązania chemicznego wygląda niezwykle prosto. Energia promieniowania słonecznego czy też energia pochodząca z reakcji utleniania zostają zużyte do wytworzenia wiązania chemicznego. Rozkład tego wiązania, towarzyszący reakcjom syntezy, transportowi związków przez błony czy też pracy mechanicznej, uwalnia energię potrzebną dla tych procesów. Łatwo zauważyć, że im więcej energii wymaga synteza wiązania będącego magazynem energii, tym bardziej wydajny jest taki magazyn. Wiązania charakteryzujące się wyjątkowo dużą pojemnością magazynowania energii nazywane są wiązaniami wysokoenergetycznymi. Określenie „wiązanie wysokoenergetyczne” nie odnosi się w żadnym razie do energii wiązania, lecz do energii, jaka wyzwala się podczas rozpadu tego wiązania. W znakomitej większości wszystkich procesów zachodzących w żywej komórce magazynem energii jest jeden związek — adenozynotrójfosforan, nazywany w skrócie ATP.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>