Izolacja geograficzna

Bardzo pospolitym typem izolacji jest izolacja geograficzna, polegająca na oddzielaniu poszczególnych grup organizmów jakimiś barierami fizycznymi, np. przez rzeki, pustynie, lodowce, góry lub ocean. Na obszarach górzystych pasma górskie stanowią skuteczne bariery pomiędzy dolinami. Niezbyt oddalone doliny, oddzielone grzbietami pokrytymi wiecznym śniegiem, mają z reguły tylko sobie właściwe gatunki roślin i zwierząt. Zatem zwykle na obszarach górzystych występuje na określonej przestrzeni więcej różnych gatunków niż na otwartych równinach. Na przykład w górach zachodniej części Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej występują 23 gatunki i podgatunki królików, podczas gdy na znacznie większej powierzchni równin w części środkowo-zachodniej oraz w części wschodniej żyje tylko osiem ich gatunków. Innym znamiennym przykładem izolacji geograficznej jest Przesmyk Panamski. Po obu stronach przesmyku występują odmienne, lecz blisko spokrewnione gatunki morskich bezkręgowców, należące do tych samych gromad i klas. Połączenie lądowe pomiędzy Ameryką Północną i Południową nie istniało przed 16 000 000 lat w trzeciorzędzie, dzięki czemu zwierzęta morskie migrowały swobodnie pomiędzy obszarem obecnej Zatoki Meksykańskiej a Oceanem Spokojnym. W momencie wynurzenia się Przesmyku Panamskiego blisko spokrewnione grupy zwierząt zostały od siebie odizolowane, a obecne różnice pomiędzy obu faunami są następstwem akumulacji różnic dziedzicznych. Przekopanie Kanału Panamskiego umożliwiło niektórym bardziej ruchliwym formom migrację z jednego oceanu do drugiego. Znaczna część Kanału została jednak napełniona świeżą wodą, a ponadto znajduje się ona 28 m powyżej poziomu morza, co z kolei stanowi olbrzymią przeszkodę dla migracji większości kręgowców.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>