Jadro

?Centralnym organellum w komórce każdego wyższego organizmu jest niewątpliwie jądro. Jest to kulisty twór otoczony dwiema błonami, zawierający w sobie DNA będący składnikiem chromosomów. Te ostatnie nie są normalnie widoczne, lecz dają się obserwować w czasie podziału komórki, kiedy przybierają swój charakterystyczny, zwarty, pałeczko waty kształt. Jądro zawiera ogromną ilość DNA. Gdyby można było wyprostować cząsteczki DNA znajdujące się w jądrze i ułożyć w jedną liniową cząsteczkę, jej długość byłaby większa od średnicy jądra kilkadziesiąt tysięcy razy. Skrócenie, konieczne do tego, aby zmieścić się w jądrze, osiąga cząsteczka DNA poprzez wielokrotną spiralizację, którą umożliwiają jej połączone z nią białka. Jądro kieruje aktywnością otaczającej je cytoplazmy. O ile komórka, z której usunięto część cytoplazmy z jej organellami może przeżyć, o tyle bez jądra musi zginąć. Aktywny kontakt jądra z cytoplazmą wymaga dogodnych szlaków transportowych. Znaczna ich część wiedzie przez liczne, regularne pory przenikające obie błony jądrowe. Do cytoplazmy przechodzą z jądra cząsteczki kwasów rybonukleinowych pełniących różnorodne funkcje w biosyntezie białka. Do jądra natomiast muszą stale wnikać cząsteczki prekursorów kwasów nukleinowych jak również różnorodnych białek.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>