Organizmy zywe

?Mówiąc, że organizmy żywe mają zdolność przekształcania substancji nieorganicznych w swe własne struktury, zakładamy milcząco, że struktury te oraz związki chemiczne występujące w organizmach żywych różnią się od tych, które spotykamy w świecie nieożywionym. Nie będziemy zajmować się udowadnianiem słuszności tego założenia, jest ona aż nazbyt oczywista. Chcemy natomiast pokazać, jakie pierwiastki i związki chemiczne wybiera komórka z otoczenia oraz w co je przetwarza: jakie są właściwości tych produktów i jak mogą one budować różnorodne struktury, które widzimy oglądając komórkę pod mikroskopem. Informacji o tym, co komórka wybiera ze swego otoczenia, dostarczy nam najlepiej porównanie pierwiastków wchodzących w skład organizmów żywych z tymi, które obecne są w skorupie ziemskiej. Dane liczbowe wskazują, że pierwiastki tworzące organizmy żywe, a wśród nich szczególnie te, które występują w największej ilości nie pojawiają się, z wyjątkiem tlenu, zbyt obficie w skorupie ziemskiej. Oczywiste jest zatem, że dobór tych składników do budowy organizmów żywych przebiegać musiał według kryterium właściwości chemicznych, a nie procentowej zawartości w otaczającym środowisku.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>