Paradoks martwego krolika

?Paradoks martwego królika doprowadza nas do nie wymienionej jeszcze, ważnej cechy przedmiotów żywych. Jest nią hierarchiczność budowy. Na czym ona polega, zrozumieć najłatwiej przez uzmysłowienie sobie, że każda komórka składa się z małych struktur subkomórkowych, każda tkanka składa się z komórek, każdy narząd zbudowany jest z tkanek, a każda roślina lub zwierzę składa się z sumy swoich narządów. Wracając do początkowej definicji musimy zauważyć, że nie wymaga ona, by przedmiot żywy zbudowany był z określonego rodzaju materiałów lub według określonego wzoru. Teoretycznie więc nie powinniśmy być zdziwieni, jeżeli w przyszłości okaże się, że istnieją przedmioty żywe o budowie w niczym nie przypominającej znanych nam już przedmiotów żywych. Biosfera, czyli obszar, w którym występują organizmy żywe, obejmuje powierzchnię skorupy ziemskiej na lądzie do głębokości około 3 m, dolną warstwę atmosfery do wysokości kilkuset metrów i niemal całą hydrosferę, czyli wody występujące na Ziemi. W biosferze żyje, według przybliżonych szacunków, około 1,5 miliona gatunków zwierząt i ponad pół miliona gatunków roślin. Gatunkiem nazywamy populację osobników o identycznych lub bardzo podobnych cechach budowy, właściwościach fizjologicznych i sposobie rozrodu. Osobniki jednego gatunku mogą krzyżować się wyłącznie między sobą, nie krzyżują się natomiast z osobnikami należącymi do innych gatunków. Wszystkie występujące na Ziemi gatunki składają się na olbrzymią różnorodność form w świecie organizmów żywych. Aby móc się jako tako orientować w tej różnorodności, niezbędny jest spójny system klasyfikacyjny.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>