Pompy sodowe

?Dla neuronów wyliczono, że zawierają one średnio od 100 do 200 pomp sodowo-potasowych na jeden mikrometr kwadratowy, jeden zaś neuron średniej wielkości jest zdolny do przepompowania około 200 milionów jonów sodowych w ciągu sekundy. Sumaryczne stężenie jonów sodu i potasu wewnątrz i na zewnątrz neuronu różni się w związku z tym dość znacznie. Z tej różnicy ładunków wynika gradient napięcia elektrycznego między zewnętrzną a wewnętrzną stroną błony, wynoszący około 70 miliwoltów. Jest to tak zwany potencjał spoczynkowy. Odkrycie dokonane przez Hodgkina, Huxleya i Katza polegało na stwierdzeniu, że przenoszeniu się impulsu nerwowego w aksonie towarzyszą nagłe zmiany przepuszczalności błony dla jonów sodu i potasu. Impuls nerwowy dochodzi zwykle do ciała neuronów za pośrednictwem dendrytów, które otrzymują go od innych neuronów. Ciało neuronu inicjuje wówczas wędrówkę impulsu w aksonie. Proces ten rozpoczyna się od miejscowego silnego obniżenia gradientu napięcia z 70 do około 50 miliwoltów, na błonie u nasady aksonu. Konsekwencją tego jest nieomal natychmiastowe otwarcie kanału sodowego w niewielkim obszarze błony leżącym bezpośrednio za pobudzonym miejscem (w kierunku końca aksonu). Jony sodu zaczynają w tym miejscu wpływać swobodnie do wnętrza aksonu, przy czym im więcej ich wpływa, tym więcej kanałów sodowych dodatkowo się otwiera.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>