Problem medyczny

?Często zagadnienia, w których rozwiązanie zaangażowanych jest tysiące biologów, wywodzą się z problemu początkowo czysto medycznego. Przypadki takie wielokrotnie miały miejsce w dotychczasowej historii biologii. Obecnie problemem medycznym, który w największym stopniu zaprząta umysły biologów, jest choroba nowotworowa, nazywana powszechnie rakiem. Na całym świecie rządy poszczególnych państw finansują obszerne programy badań, których podstawowym celem jest poznanie natury tej niezwykle groźnej choroby oraz sposobów jej zapobiegania i leczenia. Biolodzy znajdują tu niezwykle interesujący problem: w jaki sposób zróżnicowana, dorosła komórka może zmienić się w komórkę nowotworową? Normalne komórki znajdujące się w zróżnicowanej tkance mają zwykle bardzo rygorystycznie określony program dalszego rozwoju: oczekuje je wyłącznie starzenie się i śmierć. Komórka, która uległa transformacji nowotworowej, choć również pochodzi ze zróżnicowanej tkanki, wyłamuje się spod kontroli organizmu. Zaczyna się dzielić, produkując miliony podobnych sobie komórek. Traktują one swój macierzysty organizm jako obce środowisko, którego wyłącznym zadaniem jest dostarczenie im substancji umożliwiających dalszy wzrost. W najgroźniejszych przypadkach wzrost ten jest bardzo szybki, a powstające komórki potrafią przemieszczać się. Przemieszczają się one w obrębie organizmu atakując coraz nowe jego części, często oddalone od pierwotnego miejsca powstania komórek rakowych. W końcu zabijają organizm, ginąc zresztą wraz z nim. Klinicznym obrazem choroby nowotworowej, z którym spotyka się lekarz, jest guz rozprzestrzeniający się często w formie przerzutów na cały organizm. Zdolność do tworzenia przerzutów, czyli nowych kolonii komórek rakowych, jest charakterystyczna dla niektórych tylko rodzajów nowotworów, nazywanych nowotworami złośliwymi.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>