Przeplyw metabolitow

?Choć dla szybkości przepływu metabolitów przez ciąg reakcji nie ma żadnego znaczenia, w którym miejscu znajduje się „wąskie gardło”, ich rozmieszczenie wśród reakcji zachodzących w komórce nie jest przypadkowe. Miejsca podlegające bezpośredniej kontroli zlokalizowane są zwykle w pobliżu skrzyżowań szlaków metabolicznych. Są to miejsca o kluczowym znaczeniu, w których decydują się losy metabolitów kierowanych w jedną z kilku możliwych dróg dalszych przemian. Klasycznym przykładem takiego skrzyżowania wielu szlaków metabolicznych jest niepozorna dwuwęglowa cząsteczka będąca pochodną dobrze znanego kwasu octowego. W komórce nie występuje ona w formie wolnego kwasu, lecz reszty acetylowej związanej z przenoszącym ją koenzymem, nazywanym koenzymem A. Ta pochodna kwasu octowego jest produktem przemian podstawowych substancji pokarmowych komórki — cukrów, kwasów tłuszczowych, wielu aminokwasów. Jest również substratem dla wielu syntez komórkowych, może także ulegać rozkładowi do dwutlenku węgla i wody, dostarczając komórce zasadniczej części zredukowanych przenośników potrzebnych do produkcji energii —. Jest więc kluczowym metabolitem komórkowym. Jej stężenie w komórce nie jest zbyt duże, co nie przeszkadza, że poprzez formę dwuwęglowej reszty kwasu octowego przechodzi znaczna część związków chemicznych wnikających do komórki i opuszczających ją.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>