Przeplyw protonow

?Przepływający przez „trzonek” enzymu strumień protonów może atakować jeden z atomów tlenu kwasu fosforowego usuwając go w ten sposób z „główki” w postaci cząsteczki wody. Energia zawarta w różnicy stężeń protonów po obu stronach błony byłaby więc zużywana bezpośrednio do zakłócania procesu ustalania się równowagi między ATP, wodą, ADP i resztą kwasu fosforowego, powodując w efekcie powstawanie cząsteczek ATP. Mitochondria nie są jedynymi w żywych komórkach maszynami przetwarzającymi energię zredukowanych równoważników w energię zawartą w wysokoenergetycznym wiązaniu w ATP. Innym przykładem takiej maszyny jest system funkcjonujący w komórkach bakteryjnych. Procesy energetyczne w komórkach bakteryjnych nie mają, tak jak w przypadku komórek organizmów wyższych, specjalnie wydzielonego organellum w postaci mitochondrionu. System przenośników elektronów oraz cząstki enzymu syntetyzującego ATP umieszczone są bezpośrednio w błonie komórki bakteryjnej. Nie zmienia to jednak w żaden sposób zasady funkcjonowania całego systemu, która jest identyczna z opisaną dla mitochondrionu. Utlenianie NADH prowadzi do wędrówki elektronów przez system błonowych przenośników i towarzyszącego jej przeniesienia protonów z wnętrza komórki bakteryjnej do środowiska zewnętrznego. Z kolei zmagazynowana w różnicy stężeń protonów po obu stronach błony energia zużywana jest przez ATP-azę do syntezy ATP. W szczegółach system bakteryjny różni się nieco od mitochondrialnego.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>