Przerzuty

?Powstawanie przerzutów ograniczone jest również przez pewną preferencję określonych rodzajów nowotworów do poszczególnych tkanek i narządów. I tak z obserwacji klinicznych wynika, że np. rak piersi atakuje zwykle w dalszej kolejności mózg i nadnercza, zaś rak prostaty — kości. Wydaje się, że preferencja ta jest związana zarówno z cechami środowiska charakterystycznego dla poszczególnych narządów, właściwościami immunologicznymi gospodarza, jak i cechami samych komórek nowotworowych. Te ostatnie bywają silnie zróżnicowane nawet w obrębie jednego rodzaju nowotworu. Na przykład z populacji hodowanego sztucznie nowotworu melanoma można wydzielić czyste linie, których komórki wszczepione dożylnie myszom będą atakowały wyłącznie mózg, wyłącznie jajniki, czy też wyłącznie płuca. Po tym krótkim opisie biologii nowotworów przejdźmy do pytania, które postawiliśmy już wcześniej: jaka jest przyczyna transformacji normalnej komórki w komórkę nowotworową? Co powoduje bunt komórek prowadzący do atakowania i niszczenia własnego organizmu? Jeszcze do niedawna udzielenie odpowiedzi na to pytanie nie było możliwe. Stan naszej wiedzy o molekularnych podstawach transformacji nowotworowej zmienił się dopiero na początku lat osiemdziesiątych. Zidentyfikowano geny odpowiedzialne za niekontrolowane podziały komórek nowotworowych. Poznano enzymy, których struktura jest określana przez te geny. Po raz pierwszy ustalono kolejność zdarzeń zachodzących w komórce w trakcie przekształcania się jej w komórkę nowotworową. Istotną trudnością, którą napotykały wszystkie dotychczasowe próby wyjaśnienia molekularnych podstaw transformacji nowotworowej, była różnorodność czynników wywołujących transformację.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>