Reakcje tropiczne

Reakcje tropiczne mogą się przejawiać tylko przy aktywnym wzroście komórek, wygięcia są bowiem powodowane szybszym wzrostem rośliny z jednej strony niż z drugiej. Dlatego też reakcje te przebiegają stosunkowo powoli — dają się zaobserwować po upływie np. godziny, a niekiedy nawet tygodnia. Zarówno ten nierównomierny, jak i normalny wzrost roślin zależy od stymulującego działania na komórki roślinnych hormonów wzrostowych zwanych auksynami. Dotychczas nie znaleziono wyczerpującej odpowiedzi na pytania, w jaki sposób światło, siła ciążenia lub jakiekolwiek inne bodźce wpływają na powstawanie auksyn z tryptofanu oraz jak to się dzieje, że rozmieszczają się one nierównomiernie po dwu przeciwnych stronach organów rośliny. Wiadomo nam, że przemieszczanie się auksyn z komórki do komórki odbywa się dzięki działaniu układu transportującego uzależnionego od tlenu. Ruch ten jest spolaryzowany, przy czym auksyny przemieszczają się od wierzchołka w dół rośliny. Oczywiście dla rośliny jest rzeczą korzystną to, iż jej nadziemna część rośnie w kierunku światła, korzenie zaś —w głąb wilgotnego podłoża, nikt jednak nie sądzi, że roślina rozmyślnie rośnie w kierunku światła, ponieważ jest ono jej potrzebne do fotosyntezy. Światło nie może reagować z samą auksyną, lecz reaguje z fotoreceptorem, wywołując wpływ na setki cząsteczek auksyny przypuszczalnie za pośrednictwem układu enzymów wytwarzających auksyny.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>