Reprodukcja roznicujaca

Ewolucja na drodze naturalnej selekcji jest związana z wydawaniem liczniejszego i bardziej żywotnego potomstwa przez osobniki obdarzone szczególnymi cechami. Podstawowym tworzywem ewolucji jest mutacja, dająca alternatywne allele loci genowych, umożliwiając powstawanie przeciwstawnych fenotypów. Nieodzownvm warunkiem zmian ewolucyjnych jest obecność alternatywnych fenotypów, które bądź mają szansę przetrwania, bądź giną. Należy jednak pamiętać, że proces selekcji nie operuje poszczególnymi genami, lecz osobnikami i podlega mu cały osobniczy system genetyczny. Siły doboru naturalnego oddziaływują na całe osobniki, a nie na poszczególne cechy. Nowa mutacja pojawia się w populacji zwykle u pojedynczego lub zaledwie kilku osobników, które w dalszym ciągu krzyżują się z innymi przedstawicielami populacji, wśród których powstał dany mutant. Zmiana puli genowej polegająca na coraz częstszym pojawianiu się zmutowanego genu w populacji zachodzi stopniowo i może być realizowana w ciągu wielu pokoleń. W toku ewolucji dużej populacji los niektórych zmutowanych genów zależy głównie od tego czy umożliwiają one osobnikom, u których się pojawiły, wydanie licznego, zdolnego utrzymać się przy życiu potomstwa.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>