Roznicowanie populacji

Różnicowanie populacji zachodzi pod wpływem ewolucyjnych sił mutacji, dryfu genetycznego oraz przepływu genów z jednej populacji do drugiej poprzez migrację i krzyżowanie się. Jakkolwiek procesy te zachodzą zwykle przypadkowo, podstawową właściwością przemian ewolucyjnych jest tendencja do adaptacji, która umożliwia organizmom przetrwanie i wydanie potomstwa w danym środowisku. Sam proces ewolucji, jako taki, nie jest więc przypadkowy w odniesieniu do ustalania się właściwości adaptacyjnych organizmu podlegającego ewolucji. W procesie różnicującego rozmnażania nielosowy charakter może mieć: 1) łączenie się gamet męskich i żeńskich, 2) powstawanie zygot zdolnych do życia lub 3) rozwój zygot i utrzymywanie się osobników przy życiu do czasu osiągnięcia dojrzałości i wydania własnego potomstwa. Nielosowe rozmnażanie przyczynia się do powstawania nielosowych, kierunkowych zmian w puli genowej, co doprowadza do nielosowego, kierunkowego przebiegu ewolucji. Z pojęcia kojarzenia losowego, w ścisłym znaczeniu tego terminu, wynika, że powinno istnieć jednakowe prawdopodobieństwo połączenia się dowolnego osobnika męskiego z jakimkolwiek, tym czy innym osobnikiem żeńskim, czyli uogólniając, że w populacji gamety jakichkolwiek dwóch osobników mają jednakowe szansę połączenia się. Jednakże kojarzenie się w przyrodzie zwykle nie zachodzi całkowicie losowo.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>