Twory mieszancowe

?Sztuczne twory mieszańcowe można uzyskać nie tylko przez przeszczepianie jąder, ale też przez fuzję całych komórek. Od niedawna zlane są środki wspomagające łączenie się błon, które wydatnie podnoszą częstość fuzji i powstawania komórek mieszańcowych. Wiele takich mieszańcowych tworów, na przykład między komórkami myszy i szczura, uzyskuje wspólne, zdolne do podziałów jądro, i utrzymuje się dalej w hodowli tkankowej. Najwidoczniej genomy myszy i szczura potrafią skutecznie współdziałać w tych warunkach, zapewniając harmonijny przebieg metabolizmu komórkowego włącznie z podziałami komórki. Dlaczego wobec tego nie uzyskano dotychczas dorosłych mieszańców między tymi dwoma gatunkami? By powstał mieszaniec, zygota musiałaby przejść cały proces rozwojowy, w tym przypadku w macicy jednego z gatunków rodzicielskich. Jeżeli przebieg rozwoju zależy od kolejności działania genów, jakakolwiek zmiana okresu działania genu wywoła zmiany w ilości jego produktu, zaburzenia w niezbędnych ciągach reakcji i zakończenie rozwoju. W przypadku komórki z hodowli tkankowej muszą zachodzić tylko reakcje podstawowego metabolizmu i podziałów komórkowych, niezbędne do utrzymania życia i namnażania się, nie następuje zaś przejście od jednego stanu zróżnicowania do drugiego. Programowanie działania genów w czasie rozwoju wydaje się specyficzne gatunkowo, wykluczając wzajemne oddziaływanie DNA jednego gatunku z cytoplazmą innego. Fakt, że w żadnej komórce nie mogą być jednocześnie aktywne wszystkie geny, był od dawna intuicyjnie oczywisty. Obecna znajomość wielkości genów, liczby genów i liczby różnych produktów genowych w komórkach, całkowicie wyklucza taką ewentualność.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>