Wydalanie u roslin

Uderzająca różnica pomiędzy roślinami i zwierzętami polega na tym, że rośliny wydalają tylko niewiele bądź nie wydalają wcale zawierających azot zbędnych produktów przemiany materii. Zwierzęta zaś wydalają mocznik, kwas moczowy i amoniak – związki powstające przy rozpadzie białek oraz innych substancji. Podobne związki azotowe powstają również w toku przemiany materii w komórkach roślin, nie są jednak wydalane, lecz zostają ponownie zużyte do syntezy żywej materii. Rośliny wielokrotnie wprawiają w obieg substancje wchodzące w skład ich ciała. Ponieważ rośliny nie wykazują aktywności mięśniowej, ani (z małymi wyjątkami) nie żywią się pokarmem białkowym (dwa podstawowe źródła powstawania wydalin metabolicznych u zwierząt), ogólna ilość wydalin zawierających azot jest niewielka. Dlatego mogą one być wydalane z organizmu na zasadzie dyfuzji poprzez szparki w liściach – w postaci amoniaku lub też poprzez korzenie do gleby – w postaci soli azotowych. W związku niewielką ilością wydalanych substancji roślinom nie jest potrzebny specjalny układ wydalniczy. U niektórych roślin pewne zbędne produkty są gromadzone i odkładane w postaci krystalicznej wewnątrz komórki (na przykład liście szpinaku zawierają około 1% kwasu szczawiowego). Wydaliny, które odkładane są w liściach, są usuwane z rośliny przy opadaniu liści.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>