Zajęcia pozalekcyjne

Wiele szkól podstawowych aby rozwijać i kształtowac bardziej dzieci, wprowadza zajęcia pozalekcyjne. Głownymi celami takich zajęć dla dzieci jest : propagowanie różnorodnych sposobów spędzania wolnego czasu, wspieranie samodzielności, kształtowanie nawyku uczestnictwa w kulturze i uprawiania sportów. Mogą to być zajęcia ruchowe, artystyczne, zajęcia komputerowe, zajęcia językowe oraz wspomagające rozwój logicznego myślenia. Zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne, to także sposób na dbanie o rozwój naszego dziecka w obszarach wymagających specjalistycznego wsparcia, np kiedy dziecko potrzebuje diagnozy logopedycznej, zajęć terapii pedagogicznej, na przykład dla dzieci ze stwierdzonym ryzykiem dysleksji oraz , w zależności od możliwości pozyskania zewnętrznych dotacji , specjalistyczne projekty służące wspieraniu wybitnych uzdolnień np. geniusz z matematyki, anatomii, fizyki czy chemi. Zajęcia pozalekcyjne mają bardzo mnostwo zalet. Przede wszystkim dziecko poznaje inne dzieci o podobnych zainteresowaniach do niego, uczy się funkcjonować w grupie, nawiązuje znajomości, poznaje siebie i swoje pasje, zainteresowania, odnajduje swoje hobby, ale także odkrywa te obszary, które go nie interesują. Ponadto uczy się organizować sobie czas, dzieląc go między obowiązki i przyjemności, poznaje też sposób radzenia sobie ze stresem. Jest to jeden z najlepszych sposobów zapobiegania nudzie i wspomagania osobistego rozwoju.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>