Category Biologia

Nukleotyd

?Odległość zajmowana przez nukleotyd w liniowej strukturze DNA wynosi 3,4 angstrema, podczas gdy aminokwas zajmuje w białku długość około 3,6 angstrema. Aby więc spełnić warunek odpowiedniości fizycznej między nukleotydami a aminokwasami, Gamow zaproponował kod trójliterowy nakładający się. Nietrudno zauważyć, że w przypadku kodu nakładającego się każda litera w trójliterowym słowie jest jednocześnie początkiem nowego słowa. W ten sposób na przykład 6 kolejnych zasad koduje w sumie 6 aminokwasów. Oczywiście tylko kod nakładający się umożliwiał spełnienie warunku fizycznego pasowania zasady (nukleotydu) i aminokwasu...

czytaj dalejNo comments

Cytotokininy

Kolejny rodzaj hormonów roślinnych stanowią cytokininy, które stymulują wzrost komórek w hodowlach tkanek i organów oraz wpływają znacznie na zwiększenie szybkości podziałów komórkowych. Wyodrębniona z młodych ziarniaków kukurydzy zeatyna okazała się pochodną adeniny, 6-(4-hydroksy-3-metylo-2-butenyloamino)puryną . Cytokininy występują w roślinach w tak małych ilościach, że można je identyfikować tylko metodą spektrofotometrii masowej, łańcuch boczny związany z grupą aminową w pozycji 6 puryny w cząsteczce zeatyny jest izoprenoidem, będącym – podobnie jak gibereliny – pochodną kwasu mewalonowego...

czytaj dalejNo comments