Zajęcia pozalekcyjne

Wiele szkól podstawowych aby rozwijać i kształtowac bardziej dzieci, wprowadza zajęcia pozalekcyjne. Głownymi celami takich zajęć dla dzieci jest : propagowanie różnorodnych sposobów spędzania wolnego czasu, wspieranie samodzielności, kształtowanie nawyku uczestnictwa w kulturze i uprawiania sportów. Mogą to być zajęcia ruchowe, artystyczne, zajęcia komputerowe, zajęcia językowe oraz wspomagające rozwój logicznego myślenia...

czytaj dalejNo comments

Protony i elektrony

?droga protonów i elektronów w wewnętrznej błonie mitochondrialnej jest jeszcze bardziej skomplikowana niż ta, którą opisaliśmy powyżej. W środkowym etapie tej drogi elektrony są czasowo deponowane w jednym z przenośników, aby po chwili wrócić na szlak wiodący ku cząsteczce tlenu. Nie zmienia to jednak w niczym ogólnego bilansu całego procesu. Przetworzenie energii zawartej w różnicy stężeń protonów między zewnętrznym a wewnętrznym środowiskiem mitochondrionu w energię wiązania między fosforanami cząsteczki ATP dokonuje się dzięki swoistemu enzymowi nazywanemu ATP-azą. Enzym ten znajduje się, tak jak przenośniki łańcucha oddechowego, w wewnętrznej błonie mitochondrialnej, nie pozostaje jednak w fizycznym, kontakcie z nimi...

czytaj dalejNo comments

Poradnik o wodociągach i kanalizacji zewnętrznej

Wodociągi i kanalizacja zewnętrzna są niezbędne. Są instalowane w mieście, miasteczku, na wsi. To sprawy dużej jakości. Wiele osób takie wodociągi instaluje i dba o nie bardzo starannie. Instalowaniem wodociągów oraz kanalizacji zajmują się profesjonaliści. Nie jest to zadanie dla laików. Dzięki takiej kanalizacji wiele osób jest zachwyconych. Nie można bynajmniej rezygnować z instalowania kanalizacji, bo nieczystości nie da się odprowadzić w inny sposób. To bardzo ważna sprawa. Istotne są także przeglądy oraz zajmowanie się instalacją na co dzien. Nie wolno mieć kiepskich wodociągów, jakość jest bardzo, ale to bardzo ważna. Stan rur musi być dobry, a klienci chętnie dbają o wysoką jakość instalacji. Dzisiaj kanalizacja jest najważniejsza oraz najczęściej stosowana...

czytaj dalejNo comments

Pompy sodowe

?Dla neuronów wyliczono, że zawierają one średnio od 100 do 200 pomp sodowo-potasowych na jeden mikrometr kwadratowy, jeden zaś neuron średniej wielkości jest zdolny do przepompowania około 200 milionów jonów sodowych w ciągu sekundy. Sumaryczne stężenie jonów sodu i potasu wewnątrz i na zewnątrz neuronu różni się w związku z tym dość znacznie. Z tej różnicy ładunków wynika gradient napięcia elektrycznego między zewnętrzną a wewnętrzną stroną błony, wynoszący około 70 miliwoltów. Jest to tak zwany potencjał spoczynkowy. Odkrycie dokonane przez Hodgkina, Huxleya i Katza polegało na stwierdzeniu, że przenoszeniu się impulsu nerwowego w aksonie towarzyszą nagłe zmiany przepuszczalności błony dla jonów sodu i potasu...

czytaj dalejNo comments

Poczatek nowotworu

?Jest to transformacja, często pojedynczej komórki, powodująca, że komórka ta zaczyna się dzielić. W przypadku nowotworów, które nie są złośliwe, rosnąca tkanka zachowuje pewne podobieństwo strukturalne do swej tkanki macierzystej. Wzrost jest powolny, podziały jądrowe normalne, nowotwór zaś oddzielony jest od reszty tkanki warstwą tkanki łącznej. Nowotwory złośliwe rozwijają się zwykle inaczej. Ich struktura nie jest podobna do struktury tkanki, w której powstały. Wzrost jest szybki i towarzyszą mu nietypowe podziały jądrowe. Wreszcie nowotwór nie jest oddzielony od reszty tkanki. Jego komórki atakują sąsiednie, nie zmienione tkanki, tworząc kolonie przekształcające się następnie w nowe nowotwory...

czytaj dalejNo comments

Szkolenia z asertywności są potrzebne

Szkolenia z asertywności są potrzebne. Umiejętność stanowczego odmawiania to bardzo ważna kwestia. Dzięki niej można nauczyć się niejednej rzeczy. Zgadzanie się i zbyt miękki charakter na pewno nikomu nie pomogą. Wielką wartość mają szkolenia z asertywności i one są podstawą codziennych działań. Asertywności nigdy zbyt wiele. Wiele osób chce mieć takie szkolenia za sobą, a wiedza o asertywności jest podstawą. Niejedna osoba ma zamiar wybrać się na taki kurs. Jednodniowe szkolenie kosztuje kilkadziesiąt złotych. Kursy są o wiele droższe. Warto o tym pamiętać. Coraz więcej osób dba o szkolenia odpowiedniej klasy, bo one mają wartość. Asertywność to wiedza poznawana przez pracowników oraz młodzież. Jest ona nieodzowna, bo odmawiać trzeba umieć...

czytaj dalejNo comments

Pochodzenie zycia

Współczesne teorie mutacji, doboru naturalnego i dynamiki populacji zadowalająco wyjaśniają nam, w jaki sposób obecnie żyjące zwierzęta i rośliny powstały w wyniku kolejnych przemian z form dawniej istniejących. Zagadnienie powstania życia na naszej planecie było gruntownie rozpatrywane przez wielu biologów. Niektórzy przypuszczali, że pewien rodzaj zarodników czy zawiązków życia mógł zostać przeniesiony poprzez przestrzeń międzyplanetarną z innej planety na naszą. Wyjaśnienie to nie zadowala nie tylko ze względu na to, że nie podaje pierwotnego źródła tych zarodników, ale i dlatego, iż jest rzeczą nieprawdopodobną, aby jakaś żyjąca istota mogła wytrzymać tak niskie temperatury i silne promieniowanie, na jakie byłaby narażona w czasie podróży międzyplanetarnej...

czytaj dalejNo comments

Kursy gazowe dla specjalistów

Specjaliści w różnych dziedzinach potrzebują kursów. Ich praca jest nieoceniona. Dobry kurs gazowy sporo kosztuje, ale daje umiejętności oraz uprawnienia. Gaz może zabić. Dzisiaj jest to bardzo ważna sprawa. Koniecznie trzeba się nią zająć. Na pewno warto zajmować się taką wiedzą. Kursy gazowe przeważnie kończą panowie. Panie raczej taką dziedziną się nie interesują. To bardzo ważna sprawa dla niejednej osoby. Klienci chcą ukończyć kurs, zdać egzamin i zająć się świadczeniem usług tego rodzaju. Na pewno warto tego rodzaju kurs znaleźć i mieć go zawsze w swoich zasobach. Dobry kurs gazowy jest co najmniej nieodzowny, a jego jakość musi być najwyższej próby. Bo to bardzo ważna sprawa i niezwykle ważne zadanie dla osób zajmujących się klasycznymi tematami...

czytaj dalejNo comments

Plazmid

?Przykładem specjalnie skonstruowanego plazmidu do przenoszenia genów, czyli tak zwanego plazmidu wektorowego, jest pBR 322. Ta niewielka, kolista cząsteczka zawiera 4361 par nukleotydów, a więc tyle co DNA najmniejszych bakteriofagów, ma geny oporności na antybiotyki: ampicylinę i tetracyklinę oraz pojedyncze miejsca cięcia dla nukleaz: Eco I, Pst I, Hin III, Bam I i Sal I. Rozcięcie plazmidu w tych miejscach i włączenie tam obcego DNA nie niszczy początku replikacji plazmidu. Jednak wstawienie obcego DNA w miejsce Pst I niszczy gen oporności na ampicylinę. Z kolei miejsca cięcia Hin III, Bam I oraz Sal I zlokalizowane są w genie oporności na tetracyklinę i włączenie do nich fragmentu DNA dawcy znosi oporność na antybiotyk w bakteriach, które pobrały taki zmodyfikowany plazmid...

czytaj dalejNo comments

Organizmy zywe

?Mówiąc, że organizmy żywe mają zdolność przekształcania substancji nieorganicznych w swe własne struktury, zakładamy milcząco, że struktury te oraz związki chemiczne występujące w organizmach żywych różnią się od tych, które spotykamy w świecie nieożywionym. Nie będziemy zajmować się udowadnianiem słuszności tego założenia, jest ona aż nazbyt oczywista. Chcemy natomiast pokazać, jakie pierwiastki i związki chemiczne wybiera komórka z otoczenia oraz w co je przetwarza: jakie są właściwości tych produktów i jak mogą one budować różnorodne struktury, które widzimy oglądając komórkę pod mikroskopem...

czytaj dalejNo comments